Reklamační protokol

Postup při výměně nebo vrácení zboží do 14 dnů:

 1. Nepoužité, kompletní zboží vložte do původního obalu / krabice spolu s fakturou (důležité je číslo objednávky) a stručným průvodním dopisem. Prosíme Vás, abyste obal zboží při odesílání přímo nepřelepovali, aby se neznehodnotil!
 2. Zboží zašlete na adresu: BONUSSHOP s.r.o., Osenice 66, 507 23 Dětenice. Zaslané zboží nesmí být odesláno na dobírku, protože nebude převzato!

Podmínky při výměně a vrácení zboží:

 1. Kompletní zboží je nutné vrátit do 14 dnů od jeho převzetí.
 2. Zboží nesmí být používáno a musí být schopeno dalšího prodeje.
 3. Zboží ani jeho obal nesmí být znehodnocen.

Po obdržení a kontrole zboží Vám bude zaslán email s vyjádřením řešení Vašeho požadavku. Vrácení platby / výměna zboží probíhá do 7 pracovních dnů (obvykle i dříve). V případě momentální nedostupnosti požadovaného zboží se čekací doba prodlužuje, o čemž je zákazník informován na email nebo na uvedené telefonní číslo.

Postup reklamace:

 1. Reklamované zboží očistěte.
 2. Zboží vhodně zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k dalšímu poškození.
 3. Zboží spolu s fakturou (důležité je číslo objednávky) a reklamačním listem je třeba zaslat na adresu: BONUSSHOP s.r.o., Osenice 66507 23 Dětenice. Zboží nesmí být odesláno na dobírku, protože nebude převzato!


Podmínky při reklamaci:

 1. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. Záruční dobu nelze zaměňovat za životnost zboží. Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou používání, protože může být rozdílná jako záruční doba.
 2. Zboží na reklamaci je třeba zaslat hned po zjištění vady.
 3. V případě, že se zboží neshoduje s objednaným zbožím nebo vykazuje viditelnou vadu, musí zákazník o této skutečnosti prodávajícího upozornit do 3 pracovních dnů od převzetí zboží emailem na info@bestbonus.cz nebo na telefonním čísle +420 245 501 192. 
 4. Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží, která byla zapříčiněna použitím nekvalitního materiálu, chybou při výrobě nebo nevhodným konstrukčním řešením.
 5. Za vadu se nepovažuje změna, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nevhodné nebo nedostatečné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, v důsledku poškození nebo nesprávného zásahu uživatele nebo třetí osoby.
 6. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny.

Po obdržení a kontrole zboží, Vám bude zaslán email s vyjádřením řešení Vaší reklamace. Reklamace se řeší neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.